163am银河线路(China)官方网站 - 百科百科

当前位置:产品展示 >2,6-二氟吡啶
氟吡啶系列苯环系列 氯吡啶系列溴吡啶系列甲酸系列氰基吡啶系列氨基吡啶系列羟基吡啶系列甲氧基、甲基吡啶系列其它吡啶系列
2,6-二氟吡啶
产品名称:           2,6-二氟吡啶
英文名称:           2,6-Difluoropyridine
CAS编号:           1513-65-1
产品含量:           99%
返回
XML 地图